Kupusna mušica srčikarica - napravivrt.hr
Search
Search

Kupusna mušica srčikarica

Problem

Kupusna mušica srčikarica (Contarinia nasturtii [Kieffer]) najviše štete radi na kupusu i cvjetači, a ugrožava i ostale kupusnjače. Štetočina ima jedva jedan i pol milimetar, ima smeđe prsište i žućkasti zadak. Njezina bijela do žuta ličinka, koja doseže dva i pol milimetra, prezimljuje u tlu, a u proljeće se zakukulji. 

drugoj polovici svibnja i lipnja javlja se prva generacija mušica, koja između stabljika listova jezgre kupusnjača polaže jajašca. Iz njih se zatim izlegnu ličinke koje uzrokuju kovrčanje listova, kržljanje, odumiranje rastućih vršaka, a osim toga, više se ne stvaraju glavice

Ličinke se nakon dva do tri tjedna zakukulje u tlu te je tako u drugoj polovici srpnja u pokretu već druga generacija štetnih mušica. A krajem kolovoza može se pojaviti i treća..

Rješenje
Od kupusnih mušica srčikarica možete se obraniti dubokim oranjem i poštovanjem načela kreiranja plodoreda. Kad se štetočina pojavi, pomaže samo upotreba registriranih pripravaka.