Štitasta uš na ruži - napravivrt.hr
Search
Search

Štitasta uš na ruži

Problem
Aulacaspis rosae

Ruže napada više vrsta štitastih uši, a najčešća je ružina štitasta uš. Javlja se na izbojcima, gdje se hrani sisanjem biljnih sokova.

Prilikom agresivnijeg napada štetočina može potpuno prekriti izbojke. Sisanjem oslabljuje biljke, a istodobno ispušta mednu rosu, kojom se hrane mravi. A na to se često naseli i gljivica čađavosti, zbog čega listovi pocrne kao da su posipani čađom.

Rješenje
Vrlo je učinkovito suzbijanje štitastih uši u zimsko doba, kad biljke miruju. Tada ih poprskajte pripravkom na bazi ulja.