Biogrena - napravivrt.hr
Search
Search

Biogrena

Visoko kvalitetno organsko gnojivo koje sadrži sva osnovna hranjiva neophodna za život biljaka i mikroorganizama koji biološki aktiviraju tlo.

Prednosti

  • Sadrži sva osnovna i mikrohranjiva, huminske i fulvinske kiseline te 22 milijarde mikroorganizama na gram
  • Ne sadrži klice bolesti, biljnih štetnika ni sjeme korova. Visoko kvalitetna organska hrana termički je obrađena i peletirana
  • Sadrži čak 40% organske tvari, što povećava biološku aktivnost tla potrebnu za kvalitetan i stabilan urod
  • Sadrži puno huminskih kiselina, 5-10%, za brži rast i bolju otpornost biljaka
  • Gnojivo u obliku mikropeleta se lakše rasipa, a pelete se jednakomjernije razgrađuju u zemlji.
Opis:
Biogrena je gnojivo potpuno prirodnog porijekla. Obogaćuje tlo organskim tvarima i ubrzava nastajanje humusa kao osnovnog čimbenika rodnosti. Zbog izrazito visoke mikrobiološke aktivnosti utječe na život u tlu, revitalizira ga i uspostavlja biološku ravnotežu te omogućava oslobađanje u zemlji pohranjenih hranjiva. Biogrena je potpuno homogeno gnojivo koje ima stabilnu kvalitetu.

Uporaba

Biogrena se može upotrebljavati na svim vrstama zemljišta i za gnojenje svih vrsta biljaka. Koristiti je možemo tijekom čitave godine. Biogrenu rastresemo po zemljištu i plitko je ukopamo. Na 100 m2 upotrijebimo 20 kg Biogrene. Kod gnojenja dvaput godišnje, na proljeće i ujesen, za jedno gnojenje upotrijebimo pola količine gnojiva (10 kg na proljeće i 10 kg ujesen).