Plantella Premium Zemlja za ukrasno bilje - napravivrt.hr
Search
Search

Plantella Premium Zemlja za ukrasno bilje

Zemlja od najkvalitetnijeg treseta za sadnju i presađivanje svih vrsta ukrasnih biljaka.

Prednosti

  • Sadrži najkvalitetniji huminski treset, bogat hranjivima i humusom te time osigurava osnovne potrebe biljaka za hranjivim tvarima.
  • Osim visokog sadržaja organskih tvari, sadrži i sve potrebne glavne mineralne i mikrohranjive sastojke.
  • Pobošljava strukturu i aktivnost tla.
  • Pruža visoku sposobnost zadržavanja vode, ispiranje postojećih i dodatnih hranjiva i smanjuje upotrebu sredstava za zaštitu bilja.
  • Povećava udio organskih i mineralnih tvari u tlu.