Bio Plantella Bakar - napravivrt.hr
Search
Search

Bio Plantella Bakar

Preparat na bazi bakra za zimsko i jesensko prskanje biljaka, dostupan potrošačima jer za njega nije potrebna iskaznica o korištenju FFS-a.

Prednosti

  • odličan za prskanje vinove loze, voćaka, maslina, povrća, jagoda, četinjača i ostalih biljaka bakrom
  • Bio Plantella Bakar smanjuje razne bolesti kod više vrsta biljaka
  • za zimsko i jesensko folijarno prskanje te prskanje tijekom vegetacije protiv bolesti
  • poboljšava prirodnu otpornost, fotosintezu i podiže razinu hranjivih tvari u biljkama pa su biljke stoga zdravije i plodnije
  • veći sadržaj bakra u gnojivu te manja potrošnja na jedinicu u usporedbi sa sličnim preparatima na bazi bakra na tržištu
  • dostupan potrošačima, nije potrebna iskaznica, proizvod široke potrošnje.


Gnojivo visoke koncentracije koje sadrži bakar (Cu) odlično je za folijarno gnojenje sadnica i ostalih biljaka jer poboljšava prirodnu otpornost, fotosintezu i podiže razinu hranjivih tvari u biljkama. Biljke su, stoga, zdravije te plodnije.

Uporaba

Gnojivo s visokom koncentracijom bakra koristimo za folijarnu gnojidbu: vinove loze, sadnica i ostalih kultura tijekom vegetacije, osobito u proljeće i jesen.

Sredstvo pomiješamo s vodom u koncentraciji

35 g/10 l, promiješamo i biljke poprskamo po listovima. Gnojivo ne miješamo s kiselim sredstvima. Prije pripremanja smjese s drugim gnojivima ili fitofarmaceutskim sredstvima napravimo test miješanja.


Za najbolji učinak preporučamo redovitu primjenu u razmaku 7 do 10 dana te poslije svake obilnije kiše rijekom cijelog razdoblja rasta. Ne preporučamo miješanje s ostalim sredstvima.