Plamenjača kupusa - napravivrt.hr
Search
Search

Plamenjača kupusa

Plamenjača kapusa napada uglavnom mlade biljke. U jesen se javlja i na starijim biljaka, tako da urod i njegova kvaliteta znatno oslabe.

Prepoznavanje znakova plemenjače kapusa

Bolest se javlja  od lipnja do rujna na kupusu, rotkvicama, hrenu i rotkvi. Na licu lista uočavamo žućkaste pjegice, a na naličju bjelkastu prevlaku.

Mjere zaštite protiv plamenjače kapusa

Kako bismo spriječili razvoj bolesti, vodimo brigu o sjetvenom razmaku. Odgovarajuće udaljenosti povrća provjeravamo u popisu povrća za svaku pojedinu biljku. Također je preporučljivo preventivna zaštita biljke prirodnim ekstraktom poljske preslice Bio Plantella Natur koji sprječava pojavu bolesti. 

Ako je došlo do bolesti, zaražene biljke uništimo, a zemlju dezinficiramo.
  • Prirodni ekstrakt iz poljske preslice Bio Plantella Natur FR
    Prirodni ekstrakt iz poljske preslice Bio Plantella Natur FR