Search
Search

Moderna zelenjava

19. 10. 2016
Podnebje se spreminja zelo hitro in z opaznimi spremembami. Zato nas presenečajo: zmrzali, toča, nenadne ohladitve ali nepredvidljive, močne padavine. Vse to pa ima posledice pri pridelku na našem vrtu. Vsi občudujemo in vzgajamo stare ali celo avtohtone sorte različnih vrtnin, a kaj ko nam vreme zagode in je pridelek slabši ali ga sploh ni. Nekakšno rešitev lahko iščemo v hibridih – križancih, ki s svojimi lastnostmi predstavljajo večje možnosti za dober pridelek. 

Kaj je hibrid

Hibrid ali križanec je rastlina (seme), ki je nastalo z razmnoževanjem dveh različnih starševskih linij. S križanjem smo v nekaj stoletjih povečali pridelek posameznih poljščin: pšenica 5x, krompir 2x, ajda le za polovico. Tukaj govorimo o novih, čistih sortah, ki jih razmnožujemo naprej s semenom. Pri hibridih pa med seboj križamo dve čisti liniji, ki sta genetsko izenačeni in dobimo potomce, pri katerih so takšne lastnosti. 

Rastline so tudi zelo bujne in po pridelku prekašajo klasične sorte. Če pa iz hibridov pridelano seme še enkrat uporabimo, pridelek močno pade, saj pride do izraza genska neizenačenost rastlin. Pri nakupu jih prepoznamo po oznaki F1. Hibride pa ne smemo enačiti z GSO (gensko spremenjenimi organizmi), pri katerih v genetski zapis ene rastline s posebnim postopkom (uporaba encimov) vnesemo del genetskega zapisa povsem druge rastline (živali, bakterije,…). 

Prednosti hibridov

Izražene lastnosti pri rastlinskih hibridih so vizualno prepoznavne, a je nekaj tudi skritih, ki pa imajo enak ali celo večji pomen. 
Odpornost na bolezni je pomembna lastnost vseh rastlin, ne le vrtnin. Pomeni izraženje genov, ki zagotavljajo zmanjšanje vpliva proti različnim bakterijskim in glivičnim boleznim. Odpornost ne pomeni, da jih bolezen ne napade ali celo uniči, pomeni le zmanjšano možnost. Potrebno je redno škropljenje z naravnimi sredstvi, kot je Bio Plantella Natur, da preprečimo bolezen na rastlinah. Najpogosteje iščemo odporen paradižnik, ki je označen s črkami VF, VFF, VFFNT in še kakšna bi se našla. Sorte, ki so odporne: Champion, Celebrity, Italian gold, Miracle sweet in še mnogo drugih. Je pa potrebno seme naročiti iz tujine. 

Kakovosten in izenačen pridelek v primerjavi s sortami, ki niso hibridi. Rastline so močne, z dobro razvitimi koreninami in bujnim nadzemnim delom kot so hibridi v večini primerov. Potrebno je vedeti, da niso vsi hibridi vzgojeni zaradi potrebe po večjih količinah pridelka, temveč gre tudi za barvo in okus plodov.

Zanesljiv pridelek glede na prilagoditev podnebju, in sicer v kontinentalni ali sredozemski Evropi. Tako so hibridi posebej namenjeni oz. prilagojeni lastnostim tega dela Evrope, ki se razlikuje od npr. Jugovzhodne Azije. Dober primer je krajši čas od sadike do pobiranja. To je posebej opazno pri kapusnicah, kot je brokoli sorte Marathon,  brstični ohrovt Topline, cvetača Cashmere, zelje Nozomi, kitajsko zelje Yuki. 

Vanes Husić