Search
Search

Rodovitnost tal in humus

16. 11. 2016
Jeseni je čas priprave tal za rastline v vrtu. Zemlja v vrtu je živ organizem, v katerem poleg naših rastlin živijo tudi mikroorganizmi, deževniki in drugi. Na to raznoliko floro in favno močno vplivamo z lastnim delom. Z obdelavo tal, gnojenjem in gojenjem rastlin prilagajamo zemljo svojim potrebam in željam. 

Izvor organske snovi

Organsko gnojenje pomeni vnos organske snovi v tla. Organska snov pa je naravnega izvora. Ta je živalskega izvora – živalski gnoj ali rastlinskega izvora – rastlinski ostanki. Pri obeh pridemo do organskega gnojila s pomočjo mikroorganizmov, ki predelajo začetno snov (gnoj, rastlinske ostanke) v gnojilo, pri katerem so hranila v obliki, ki je dostopna rastlinam. Za učinkovitejšo uporabo se organska gnojila, kot je Plantella Organik, stisne v obliko pelet, kar omogoča pravilno doziranje gnojila na površino vrta.

Makro in mikro hranila

Pomembno je, da ima rastlina v vrtu na voljo hranila, katera lahko črpa iz zemlje za svojo rast in razvoj. Glede na to, iz česa so organska gnojila narejena, imajo glavna hranila (dušik-N, fosfor-P, kalij-K) v različnem razmerju in so zaradi tega primerna za različne vrste rastlin. Organska gnojila vsebujejo tudi mikrohranila (bor, baker, cink, mangan, železo), ki igrajo pomembno vlogo pri procesih rasti in razvoja rastlin. 

Organsko gnojilo Plantella Organik vsebuje huminske in fulvinske kisline, ki so sestavni del humusa. Te so mikroorganizmi ustvarili pri procesu nastanka gnojila in ta proces nastanka humusa se nadaljuje z dodajanjem organskega gnojila vrtni zemlji. S tem ohranjamo in celo izboljšujemo rodovitnost zemlje.

Izboljšanje lastnosti tal

Če pobliže pogledamo obliko – strukturo naše zemlje, vidimo, da je sestavljena iz večjih in manjših grudic, različno velikih kamenčkov, med katerimi so raznolike pore in kanalčki. Rastlinske korenine in koreninice (koreninski laski) pri rasti objemajo grudice zemlje in prodirajo v pore in kanalčke okoli sebe ter od tam črpajo hranila in vodo, potrebno za rast. Pore in kanalčki vsebujejo zrak in vodo s hranilnimi snovmi. Organska gnojila, zmešana z zemljo, se topijo v vodi, vežejo na talne delce in so na voljo rastlinam glede na njihove potrebe skozi rastno sezono. Vezava organskega gnojila na talne delce ima vlogo tudi pri varovanju okolja, saj se ta ne izpira v podtalnico. Zmanjša se površinska zaskorjenost tal in s tem erozija tal. 
Organska gnojila imajo vpliv na teksturo – tip tal. V tleh, ki vsebujejo veliko peska, ilovice in malo gline, pride do slabega zadrževanja vode in izpiranja hranil. Organsko gnojilo povezuje grudice v zemlji med sabo in s tem omogoča večje zadrževanje vode in hranil za rastlino.  Zbita, trda tla z veliko vsebnostjo gline, pa imajo malo por z zrakom in s tem manjše število mikroorganizmov. Zelo dobro zadržujejo vodo, kar lahko hitro privede do zakisanja tal in gnitja rastlinskih korenin. Za odpravo zakisanih tal uporabimo Plantella Kalcivit, ki izboljša pH tal. Pri zbitih tleh uporabimo kamninsko moko Plantella Biovit, s katero ustvarimo pore in kanalčke ter s tem boljše pogoje za mikroorganizme in prehrano rastlin. S povečevanjem organske snovi in tvorjenja humusa se poveča pufrna sposobnost tal (nevtralizacija tal), kar pomeni manjše zakisanje in zaslanjevanje. 

Z jesenskim gnojenjem založimo zemljo s hranili in pomagamo pri nastajanju humusa, saj je pred zimskim mirovanjem zemlja še vedno aktivna. Organsko gnojenje čez celo leto ohranja zemljo rodovitno za prihodnje sezone. Priporočljiva je uporaba zastirke, kot je slama ali neokuženo listje, saj tako ohranimo tla topla dalj časa, kar podaljša delovanje mikroorganizmov. 

Vanes Husić