Search
Search

Koristne žuželke v vrtu

27. 6. 2019

V domačem vrtu se srečujemo s številnimi žuželkami, ki na pridelovanih vrtninah povzročajo škodo s sesanjem ali objedanjem listov, cvetov, stebel in plodov. Srečujemo se tudi z žuželkami, katerih vloge na naših rastlinah ne poznamo in pogosto šele takrat, ko je prepozno dojamemo, da so koristne.

Koristne žuželke so plenilci ali parazitoidi. Plenilci (predatorji) napadejo rastlinske škodljivce, se z njimi hranijo in jih pokončajo. Navadno so večji od njihovih žrtev. Svoj plen pojedo, tako, da od njih običajno ostane le prazen zunanji skelet ali jih zabodejo in iz njih izsesajo vsebino telesa. Posebno napadalni so pri gostiteljih v kolonijah (na primer listne uši).  Parazitoidi so bolj specializirani. V ali na enega gostitelja odložijo po eno ali več jajčec. Izlegle ličinke se hranijo z gostiteljem, ki ne pogine takoj, ampak postopno strada. Običajno njihovo prisotnost zaznamo nekaj dni po parazitiranju, saj se takrat običajno spremeni videz škodljivca (barva, oblika). Iz škodljivca, ki propade potem izleti odrasli osebek, pri nekaterih vrstah pa ličinka parazitoida že prej zapusti telo gostitelja in se zabubi izven oziroma pod njihovim telesom. Parazitoidi, v primerjavi s plenilci, veliko hitreje zaključijo razvojni krog in tudi hitro povečajo število potomcev. Lahko so dominantni in najbolj učinkoviti naravni sovražniki nekaterih vrst škodljivcev. Parazitoidi so pogosto bolj občutljivi na sintetične insekticide kot plenilci, odrasli parazitoidi pa so navadno bolj občutljivi od gostiteljev.

V vrtovih se pogosto srečamo s plenilci, kot so polonice (Coleoptera, Coccinellidae),  navadno tenčičarico (Chrysoperla carnea), trepetavko Episyrphus balteatus, plenilsko hržico Aphidoletes aphidimyza,… Da so bili na delu parazitoidi, pa najpogosteje opazimo po spremenjeni obliki in barvi listnih uši.

Polonice so kanibali

Pogosto na rastlinah naseljenih z listnimi ušmi opazimo hitro premikajoče se ličinke, podolgovatega telesa, s tremi pari oprsnih nog. Ličinke so običajno rjave do črno sive barve, s črnimi, rumenimi ali oranžnimi pegicami in po videzu spominjajo na miniaturne aligatorje. Z izjemo manjšega števila predstavnikov polonic se tako ličinke, kot odrasli osebki večine vrst prehranjujejo z žuželkami in pršicami. 

V Sloveniji sta domorodni dve vrsti polonic, ki sta pomembna plenilca listnih uši: dvopika polonica in sedempikčasta/sedempika polonica. Ker samice odlagajo jajčeca na mestih, kjer se hranijo, tako že hrošči izberejo hrano za naslednjo generacijo. Polonice zgrabijo žrtev s svojimi čeljustmi in jo izsesajo. Starejše ličinke in odrasli hrošči v celoti zaužijejo plen, ki ni prevelik. Če imajo možnost izbire, se ličinke in odrasli osebki vedno hranijo na isti hrani. Kot zanimivost omenimo, da so mlade ličinke kanibali. 

 • Polonice odložijo jajčeca v skupine
  Polonice odložijo jajčeca v skupine
 • Na listu paprike se je zabubila polonica. Bi jo prepoznali?
  Na listu paprike se je zabubila polonica. Bi jo prepoznali?
 • Ličinka polonice v iskanju svojega plena
  Ličinka polonice v iskanju svojega plena

Navadna tenčičarica je uši

 • Jajčece navadne tenčičarice odloženo na listu buč
  Jajčece navadne tenčičarice odloženo na listu buč
 • Jajčeci navadne tenčičarice na listu jajčevca
  Jajčeci navadne tenčičarice na listu jajčevca
 • Navadna tenčičarica - žuželka z mrežastimi krili in izstopajočimi zlato svetlečimi očmi
  Navadna tenčičarica - žuželka z mrežastimi krili in izstopajočimi zlato svetlečimi očmi

Že v preteklih mesecih ste ob večerih tudi v stanovanjih verjetno opazili zelenkaste žuželke z mrežastimi krili in izstopajočimi zlato svetlečimi očmi. Pri pozornem opazovanju rastlin v vrtu pa pogosto na spodnji strani listov opazimo zelenkasta jajčeca na peceljčkih (nitkah). V obeh primerih gre za navadno tenčičarico. 

Odrasle žuželke se hranijo s cvetnim nektarjem in medeno roso, ki jo izločajo različni organizmi, iz jajčec izlegle ličinke, ki so rjavkaste barve in se v iskanju plena zelo hitro premikajo, pa se hranijo z listnimi ušmi, volnatimi kaparji, resarji, ščitkarji,… Ena ličinka dnevno zaužije od 30 do 50 listnih uši! Omeniti velja, da prezimijo odrasli osebki v skritih zatočiščih, podstrešjih, za okenskimi okvirji, v neogrevanih stanovanjih,… Prezimujoči odrasli osebki dosežejo starost do okrog 9 mesecev!

Trepetavka je podobna osi

Trepetavka Episyrphus balteatus je avtohtona vrsta v severni Evropi in je odličen letalec. Po videzu odrasli osebki spominjajo na ose, prepoznali pa jo boste po zelo hitrem premikanju kril. Ker se vrsta izogiba vročine, je pogostejša v hladnem in vlažnem vremenu. Tudi pri tej vrsti se odrasli osebki prehranjujejo s cvetnim prahom in nektarjem. Ličinke - žerke iščejo svoj plen na rastlinah, ki imajo z dlačicami manj poraščene liste in s svojimi slinastimi izločki pritrdijo listne uši ter v plen vbodejo svoje bodalo ter ga izsesavajo. Plenijo pretežno ponoči in v svojem razvoju izsesajo od 300 do 500 listnih uši.

 • Tudi ličinke muh trepetavk so uspešni plenilci
  Tudi ličinke muh trepetavk so uspešni plenilci

Plenilska hržica

 • Oranžna ličinka plenilske hržice se je lotila svojega plena
  Oranžna ličinka plenilske hržice se je lotila svojega plena

Na kumarah, bučkah,… smo se letos že srečali z listnimi ušmi. Ob podrobnem pogledu na kolonije listnih uši lahko med njimi opazimo oranžne do oranžno-rdeče ličinke, ki nimajo nog. Omenjene ličinke navadne plenilske hržice se hranijo na okrog 60 vrstah listnih uši. Le-te paralizirajo s strupom, ki ga izločijo v predel ušjih nog in nato uš preprosto izsesajo. V primeru, da je na voljo veliko uši, jih ne izsesajo povsem, temveč le zabodejo, vanje izločijo strup in jih pokončajo. 

Da so bili na delu parazitoidi, pa najpogosteje opazimo po spremenjeni obliki in barvi listnih uši. Listne uši so pogosto parazitirane  s parazitoidi Aphidius matricariae, Aphidius ervi, Praon volucre,… Med domorodnimi vrstami koristnih organizmov velja omeniti še najezdnika rastlinjakovega ščitkarja ali enkarsijo (Encarsia formosa). Odrasli osebki tega najezdnika se hranijo z medeno roso in telesnimi tekočinami mladih ličink, če pa je osic veliko se hranijo tudi z višjimi razvojnimi stopnjami ščitkarjevih ličink. Ličinke tega najezdnika pa se hranijo z notranjostjo parazitiranih ščitkarjev (ostane le zunanji oklep). Tako parazitirane ščitke prepoznamo po črni obarvanosti.

Seveda lahko pri pozornem opazovanju v vrtovih zasledimo tudi druge koristne žuželke. Vsekakor je dobrodošlo, da jih prepoznamo in se tudi s svojimi opazovanji prepričamo, da ne povzročajo škode na naših rastlinah, ampak so nam v pomoč v boju s škodljivci. Pomembno je, da si zapomnimo, da se odraslih osebki številnih koristnih vrst hranijo s cvetnim nektarjem in da so tudi zato v vrtovih dobrodošli obrobki ali pasovi s cvetočimi rastlini. K ohranjanju koristnih vrst v naših vrtovih in okolici seveda pripomoremo tudi s premišljeno rabo fitofarmacevtskih sredstev, v zadnjih letih pa več pozornosti namenjamo tudi postavitvi domovanj za koristne organizme (lahko samostojna domovanja za polonice, tenčičarice,… ali pa so ta domovanja tudi sestavni del tako imenovanih hotelov za žuželke). Odveč pa ni tudi informacija, da številne koristne organizme v tujini že razmnožujejo v specializiranih laboratorijih in so tako vrtičkarjem, kot profesionalnim pridelovalcem že na voljo tudi na trgu. Seveda pa je za vnose koristnih organizmov potrebno zelo natančno poznavanje škodljivcev in koristnih vrst, sicer rezultati ne bodo vzpodbudni.

 • Parazitirano listno uš prepoznamo po spremenjenem videzu (barva, oblika)
  Parazitirano listno uš prepoznamo po spremenjenem videzu (barva, oblika)
 • Parazitirane listne uši
  Parazitirane listne uši