Korijenova uš salate - napravivrt.hr
Search
Search

Korijenova uš salate

Korijenove uši salate prave štetu sisavanjem biljnih sokova zbog čega biljke zaostaju u rastu ili propadaju.

Simptomi napada korijenove uši salate

Korijenova uš salate može se od travnja do rujna pojaviti na korijenju biljaka, najčešće na endiviji, radiču, mrkvi ili salati. Na korijenju primjećujemo milimetarske žućkaste uši prekrivene bijelom prevlakom.

Koje mjere poduzimamo protiv korijenove uši salate?

Uzimamo u obzir široki plodored (barem 4 godine). Smanjujemo gnojidbu organskim gnojivima, redovito okopavamo i rahlimo tlo, najmanje 10 dana. Bolesne biljke odmah uklanjamo.