Važnost kvalitete tla za uzgoj povrća - napravivrt.hr
Search
Search

Važnost kvalitete tla za uzgoj povrća

14. 12. 2017
Plodnost tla je sposobnost tla da korijenu biljke osigura smještaj, odgovarajuće toplinske prilike i neprekidnu opskrbu vodom, zrakom i biogenim elementima, nužnim za rast i razvoj biljaka. Sve značajke tla koje utječu na njegovu plodnost veoma povezane i ovisne jedna o drugoj, odnosno o postanku, razvoju i tipu tla.

U tlu su različite količine edafskih fitoekoloških čimbenika - vode, zraka i hranjiva. Za biljku nije važna njihova ukupna količina već količina koja je biljci pristupačna. 

Iz tog razloga razlikujemo:
  • potencijalnu plodnost tla - ukupna količina vode, zraka i hranjiva
  • efektivnu plodnost tla - količina biljci pristupačne vode, zraka i hranjiva

Najpouzdanije mjerilo plodnosti je prinos biljke.

U organskom vrtu tlu posvećujemo posebnu pažnju

Tip tla nije uvijek lako odrediti pogotovo ako se u vrtove dovozila zemlja tijekom vremena pa se može desiti da je zastupljeno nekoliko tipova tla u vrtu. Tip tla nije moguće promijeniti, ali je na sreću svakog organskog vrtlara moguće utjecati na promjenu strukture tla te poboljšati i održati njegovu plodnost. 

Korištenjem organskih gnojiva možemo znatno utjecati na sadržaj humusa u tlu a samim time i na sposobnost usvajanja hranjiva koja su dostupna i potrebna biljkama. Visok sadržaj organske i suhe tvari u peletiranom gnojivu Plantella Organik obogatit će vaše tlo u vrtu.

Korovi kao indikatori kvalitete tla

Detaljnim pregledom vegetacije koja prevladava na nekom području možemo puno toga otkriti o kvaliteti zemlje, ali i o njenoj plodnosti. Upoznavanje sa samoniklim biljem i korovima koji rastu na tlu na kojem želimo kreirati svoj vrt može nam biti od velike koristi. Korovi su naši veliki učitelji ako ih upoznamo i pažljivo promatramo. Prije nego krenemo kultivirati neko područje dobro bi bilo najprije proučiti što nam biljke koje su tamo udomaćene poručuju.

Na ovaj jednostavan način možemo otkriti fizikalna, kemijska i biološka svojstva tla te primijeniti nužne metode kojima ćemo sačuvati sve dobre karakteristike, a popraviti one loše. Promatranjem proizvodne površine i procjenom najviše rasprostranjenih korova možemo odrediti pH tla, plodnost tla i strukturu tla.Ako je više jedinki istog korova u vašem vrtu, to vam može dati jasnu sliku o strukturi i kvaliteti tla na kojem korovi rastu.

Korovi su zapravo „zeleni kažiprst“, svjedoci našeg krivog postupanja s tlom. Ako se na nekom kultiviranom tlu iznenada pojavi određena vrsta korova u većem omjeru, ukazuje na pogreške u tehnologiji uzgoja i obradi tla. Ako u svojem vrtu imate puno poljske preslice i metvice, znači da vam je tlo teško i zbijeno, s druge strane ako pak imate puno koprive i mišjakinje, tlo je bogato humusom.