Važnost makro i mikro hranjiva u uzgoju povrća - napravivrt.hr
Search
Search

Važnost makro i mikro hranjiva u uzgoju povrća

8. 11. 2017

Nepravilna gnojidba povrtnih kultura negativno utječe na kakvoću povrća. Najčešća greška je pretjerana gnojidba samo mineralnim gnojivima. Povrće s visokim sadržajem nitrata opasno je za zdravlje čovjeka. Važno je voditi evidenciju gnojidbe i znati koliko hranjiva biljka treba za rast i razvoj, koliko može usvojiti i koliko smo mi unijeli u tlo ili dodali folijarno, organskim ili mineralnim gnojivima.

Većini uzgajivača povrća za osobne potrebe važno je proizvesti što zdraviji proizvod. Biljke za svoj rast, razvoj i plodonošenje crpe hranjiva i potpuno je krivo ne intervenirati u povrtnjaku. Tlo traži njegu i brigu kako bi dobili plodno tlo za uzgoj. Najvažnije je održati mikro i makro floru i faunu tla i tako stvoriti uvjete za kvalitetan medij iz kojeg će biljka crpiti hranu.

Razlika između organskog i mineralnog gnojiva

Organsko gnojenje  ima učinak duže vremena. Organska hrana u tlu opskrbljuje biljke hranjivima, utječe na strukturu tla – što znači da se povećava vodo-zračni prostor koji se koristi za provođenje zraka ili vode. To je jako važno jer zrakom i vodom do korijenovog sustava dolaze sva potrebna hranjiva. Sastavni dio kvalitetne organske hrane su fulvinske i huminske kiseline. Huminske i fulvinske kiseline  dopuštaju jednostavan transport hranjivih tvari u biljci, u biljci povećavaju količinu i učinkovitosti hrane koja je dostupna biljkama. Organska hrana sadrži također veliku količinu mikroorganizama, koji svojim djelovanjem poboljšavaju plodnost tla. Organska hrana se pomoću mikroorganizama prerađuje u mineralnu- za biljke dostupan oblik hrane koju biljke lako usvajaju.

Mineralna hrana je ona hrana, koja je biljkama lako dostupna i sadrži posebne (mineralne oblike) koji su biljkama lako usvojivi ili korijenom ili preko lista. Unos hranjiva kroz list nazivamo folijarna prihrana.

Zbog načina djelovanja i usvajanja hranjiva u biljke gnojiva dijelimo:

ORGANSKA gnojiva, upotrebljavamo za gnojenje na duži rok tj. primjenjujemo ih kod pripreme zemlje za sadnju (jesen ili proljeće) i koristimo ih kao osnovnu gnojidbu. Bez organskog gnojiva nema plodnog tla. Organska gnojiva su fermentirani i odležan stajnjak, peletirana gnojiva kao što je Plantella Organik, zelena gnojidba...


MINERALNA gnojiva, njih dodajemo zbog brze i lakše dostupnosti hrane i bržeg gnojidbenog efekta. Ta gnojiva imaju kratko djelovanje, zato ih dodajemo više puta u vegetaciji (kad biljke rastu).


Organska i mineralna gnojiva sadrže hranjiva, koja su izvor energije za biljke. Najvažnija makro hranjiva su: dušik (N), fosfor (P) i kalij (K). Ta hranjiva biljke trebaju u većim količinama za svoj rast i razvoj.

Mikrohranjiva se dodaju biljkama u manjim količinama. Ta mikrohranjiva su: kalcij (Ca), željezo (Fe), magnezij (Mg), bor (B) i ostala još  su cink, mangan, molibden…

S obzirom na potrebe biljaka, dodajemo im različite postotke pojedinih hranjivih tvari analizom tla možemo točnije odrediti potrebnu količinu hranjiva pojedinoj kulturi. 

PREPORUKA !!!

Izaberimo organsko gnojivo za kvalitetnu organsku gnojidbu koju radimo u kasnu jesen ili rano proljeće (ovisno o kulturama koje ćemo uzgajati). Ako primjenjujemo stajnjak moramo ga dodati u dovoljnoj količini, a ne znamo točan sadržaj dušika , fosfora, kalija... Već se sastav razlikuje ovisno od porijekla sirovine. Kod primjene peletiranog organskog gnojiva Plantella Organik znamo točan sastav koji je naveden na proizvodu i dozaciju. Potrebno je puno manje ovakvog gnojiva, a njime ne unosimo sjeme korova jer je termički obrađeno.  Za površinu od 100 m2 dovoljno nam je od 15-30 kg ovisno o kulturi koju ćemo uzgajati. Mineralna gnojiva koristimo kao nadopunu organske gnojidbe i samo prema potrebi i u minimalnoj količini. Organska gnojiva sadrže već dovoljnu količinu potrebnih hranjiva, a kod većeg nedostataka možemo eventualno iskorigirati nedostatak, dušika, fosfora, kalcija... Kada biljka pokaže nedostatak na listu ili plodu.

Milica Sekulić, agronom - stručni savjetnik Unichem Agro