Kako stabla pripremiti za zimu - napravivrt.hr
Search
Search

Kako stabla pripremiti za zimu

10. 11. 2017

Pred zimu nas čeka sadnja novih stabala te također moramo pripraviti i starija. Tek zasađena stabla su radi presađivanja iz rasadnika više osjetljiva na mraz nego starija koja su već naviknuta na uvjete na određenom području, zato ih moramo pred neugodnim vremenskim uvjetima što bolje i temeljitije zaštititi.

Kad smo obrali zadnje sadnice, nestrpljivo smo se uputili u rasadnik, uzeli lopatu u ruke i primili se sadnje novog drveća. Ne gledajući na to sadimo li nove sadnice ili presađujemo, moramo se pobrinuti da drvo prve godine nesmetano raste. 

Sadnicama dodajemo gnojivo

Kod sađenja dodamo mladoj sadnici specijalno gnojivo za sađenje, koje ima puno fosfora i kalija. Gnojivo dodamo zemlji u sadnu jamu, izbjegavajući izravni kontakt s korijenom. 

Za potporu sadnice stavimo kolac u zemlju. U zemlju s kojom smo sadnicu zasuli, umiješamo dugodjelujuće stopostotno organsko gnojivo Plantella Organik, koji oslobađa hranjivo ovisno o temperaturi. Na jesen možemo saditi sve sadne vrste i sorte. 

Prirodna kombinacija sunca i hlada

Pri sadnji drveća je važno da stabla zaštitimo od prebrzog zagrijavanja, do kojega dođe u dane pred kraj zime, kada je sunce dovoljno jako. U danima kada je sunce jako, sokovi iz drveta se počnu pretakati, a kada se navečer temperatura ponovno spusti, smrznu. Na taj način nastaju oštećenja provodnog sustava u kori te se stvara pukotina. Debla pred tom opasnom pojavom zaštitimo tako da ih premažemo sa zaštitinim sredstvom bijele boje Bio Plantella Protekt. Njegova boja odbija sunčeve zrake, zato se deblo ne zagrije, sokovi se počnu pretakati bitno kasnije, kad nije više opasnost od smrzavanja. 

Briga za rane

Kada na drveću dođe do povrede, koru pritisnemo nazad k stablu i ranu temeljito premažemo sa smolom Bio Plantella Arbosan. Koru pritisnemo s povezom, ponekad si pomognemo s manjim čavlima. Ako je za tu odluku suviše kasno, moramo odrezati sav dio kore, koja nije srasla sa stablom i ranu premazati sa smolom za cijepljenje. Rane moramo dobro zaštititi da ne dođe do pojave bolesti i propadanja. 

Dognojavanje i zaštita drveća


U starom nasadu voćnjaka u jesen treba skupiti sve otpale plodove i one koji su ostali visjeti truli na granama. Kasna jesen je pravo vrijeme za dognojavanje. Oko posađenog drveća iskopamo nekoliko jamica i u njih naspemo stopostotno organsko gnojivo u obliku peleta Plantella Organik. Organik dodajemo također i ribizu, malinama i jagodama. Istovremeno si dobro pogledamo nasad i porežemo suhe dijelove malina i kupina.


Kada drveću otpadne polovica listova, poprskamo ih s bakrenim pripravkom Bio Plantella Cuprovin i tako ih zaštitimo protiv različitih gljivičnih bolesti. Kada u studenom padne i zadnji list, prskanje ponovimo pa ih zaštitimo protiv štetnika. Na debla nalijepimo zaštitne Bio Plantella Ljepljive trake kojima sprječavamo put opasnim štetnicima, koji se na jesen preseljavaju u krošnju drveća.

Matjaž Maležič