Štete od mraza - napravivrt.hr
Search
Search

Štete od mraza

17. 1. 2018

Temperature zraka i tla na kontinentu nisu zastrašujuće preniske i dalje je većinom oko nule, a u mediteranskom pojasu uglavnom su pozitivne, a ponegdje i nadprosječno visoke. Znamo da zima može iznenada pokazati zube, ali nema velike opasnosti ako su se sokovi u tkivu voćaka povukli u korijenov sistem ispod površine tla. Više pažnje i brige  moramo obratiti kod voćaka i ukrasnih biljaka koje su posađene u posude jer lakše stradaju od niskih temperatura.

Kako se boriti s posljedicama štete od mraza


Za potpunu dijagnozu štete od mraza na voćkama treba pričekati do početka sljedeće vegetacije. Ne treba brzati i raditi rezidbu cijelih stabala već treba pričekati nove pupove koji bi se mogli aktivirati na početku vegetacije i dati nam znak do kuda je biljka stradala. Nakon ustanovljene štete od mraza, a kod kojih nije došlo do potpunog odumiranja biljnih organa, treba tretirati biostimulatorom, odnosno pripravakom na bazi aminokiselina, kao što je Bio Plantella Vita, za ublažavanje stresne situacije. Tretirati možemo folijarno 25 ml Bio Plantella Vite / 10 l vode  ili zalijevanjem korijenovog sistema istom dozom svakih 15 dana.

Kod potpunog smrzavanja zaštita biostimulatorima neće pomoći, jer su biljni dijelovi odumrli i folijarna primjena tada ne djeluje. Najbolje je biljku potpuno zamijeniti novom.

Za promrzle voćke važno je i da ih pognojimo na vrijeme kvalitetnim organskim peletiranim gnojivom. Preporuka je koristiti Plantella Organik za voćnjake, Plantella Organik za masline za stabla maslina i Plantella Organik za vinograde za vinovu lozu.

Povrtne kulture koje su prezimile i dalje štitimo malčem od slame ili raznim drugim prirodnim materijalima. Agrotekstilom prekrivamo i štitimo sve voćke i ukrasne biljke u posudama.

Važno !

Kod sadnje novih vinograda i voćnjaka moramo voditi računa o pravilnom odabiru mjesta za sadnju, nadmorsku visinu, ekspoziciju te izbor sorti, čime se rizik od smrzavanja može u znatnoj mjeri smanjiti.

Milica Sekulić, agronom - stručni savjetnik Unichem Agro