Organska gnojidba za veći prinos grožđa - napravivrt.hr
Search
Search

Organska gnojidba za veći prinos grožđa

1. 2. 2018

Želja svakog vinogradara je da iz godine u godinu ostvari planiran prinos odgovarajuće kakvoće. A to može samo pravilnom gnojidbom s provjerenim organskim gnojivom visoke kvalitete.

Agrotehnički zahvati u vinogradu su jako važni a neke radnje utječu direktno na količinu prinosa dok druge utječu indirektno.

Najvažniji zahvat i pristup koji direktno utječe na prinos je gnojidba.

Ostalim agrotehničkim radnjama: (1) reguliramo opterećenje trsa (rezidba), (2) štitimo od bolesti i štetnika (zaštita), (3) navodnjavanjem korigiramo količinu vlage ... 

Mineralno gnojivo - više gubitka nego koristi

Pristup gnojidbi je od velike važnosti. Vinova loza za svoj rast i plodonošenje treba najbolju planiranu godišnju gnojidbu. Svake se godine 1-2% organske tvari pretvara u mineralne tvari tijekom mineralizacije, a nešto se organske tvari odnosi iz vinograda prinosom, rezidbom … Dakle, svake godine je potrebno gnojiti organskim gnojivima da bi nadoknadili gubitak organske tvari.

Ako koristimo samo mineralna gnojiva zakiseljujemo tlo a biljka takva gnojiva ne može iskoristiti u potpunosti, zato ima dosta gubitka (ispiranjem, isparavanjem). A osim toga biljke nekontrolirano bujaju jer dobiju najčešće previše pojedinog hranjiva.

Najbolj izbor su moderna organska gnojiva

Stajnjak je izvrsno organsko gnojivo, samo ako ga imamo u dovoljnoj količini, da je zreo i da znamo njegovo porijeklo. Najveća mana mu je, što njime raznosimo korove i u doba vegetacije korov konkurira vinovoj lozi i uzima joj vlagu i hranjiva.

Najbolji izbor za vinograd su moderna organska peletirana gnojiva kao što je Plantella Organik za vinograde. Ovo gnojivo je dugodjelujuće, 100% organsko gnojivo, s visokim sadržajem fulvinskih i huminskih kiselina, koje omogućavaju biljkama lakšu dostupnost hranjiva i pospješuju stvaranje humusa. Koristimo ga za osnovnu i dopunsku gnojidbu vinograda.

Učinkovito gnojivo sa dodanim mineralima za lozu

U usporedbi s tradicionalnim organskim gnojivima (stajnjak, komposto ...) Plantella Organik za vinograde sadrži stabilnu količinu hranjiva i organske tvari te kontroliranu količinu makro i mikroelemenata, prilagođenu potrebama vinove loze. Najbitnije je, da se hranjiva oslobađaju postopenu.

Gnojivu je dodano željezo u obliku kelata i sulfata i samom primjenom gnojiva utječemo protiv kloroze.

Dodani su i zeolit i bentonit, kameno brašno, koje popravlja kvalitetu tla. Tla, koja su zbijena pogotovo crvenice mijenjaju svoju strukturu i postaju kvalitetan medij za rast. Zeolit ​​ bolje zadržava dušikove spojeve dok bentonit ima sposobnost bubrenja u svrhu vezanja i zadržavanja velike količine vode. Time se sprječava ispiranje hranjivih tvari i gubitak vode te se olakšava cirkulacija zraka i vode. Neutraliziraju kisela ili alkalna tla a ubrzava se formiranje humusa. Zbog sadržaja silikata, biljna tkiva su ojačana, što čini biljke otpornije na bolest. Pridonosi zagrijavanju tla i održava čist i prirodan okoliš.

Milica Sekulić, savjetnik Unichem Agro