Rezidba kivija u fazi mirovanja - napravivrt.hr
Search
Search

Rezidba kivija u fazi mirovanja

19. 12. 2018

Kivi je relativno nova voćna vrsta i uobičajeno se uzgaja u krajevima sa blagom klimom iako se u zadnje vrijeme sadi i na kontinentu. Razlika u uzgoju su temperaturni uvjeti koji se razlikuju u mediteranskom i kontinentalnom dijelu Hrvatske. Aktinidija, ili kivi, pomalo je neobična voćka podrijetlom iz Kine, a poput vinove loze je penjačica, te joj treba postaviti potporanj i rezidbom i savijanjem usmjeriti je tako da ne bude pregusta te da dobro rodi. Još prije sadnje treba postaviti armaturu od čvrstih stupova i žice koju što ćemo je vezati.

U primorju kivi vrlo rano kreće s vegetacijom i primjenjuje se slična agrotehnika kao i na vinovoj lozi. Rezidba je jedna od bitnih faktora agrotehnike, a važno je kada ju obaviti.

Ukoliko zakasnite sa rezdibom potencirate suzenje, stoga požurite sa zimskom rezidbom. Poznavanje rezidbe je vrlo važno prvenstveno zbog formiranja uzgojnog oblika, a kasnije zbog regulacije rasta i rodnosti.

U uzgoju kivija primjenjuju se pergole i višeetažni kordonci. Kod kivija razlikujemo dvije vrste pupova: 

  • mješoviti pupovi - koji daju vegetativne i generativne organe te 
  • drvne pupove koji daju samo vegetativne organe. 
Mješoviti pupovi smješteni su postrani na jednogodišnjim izbojima te donose rod. Kivi daje rod na izbojima iz mješovitih pupova..

Zimska rezidba provodi se u fazi mirovanja ( ovisi o području uzgoja prosinac-veljača), a najpovoljnije vrijeme rezidbe je 20-30 dana prije početka vegetacije. Rezidba je slična kao i kod vinove loze (duga rezidba s lucnjem sa 6-12 pupova) te prigojni reznik na dva pupa.

U vegetaciji se provode tri zelene rezidbe (travanj, svibanj, nakon cvatnje, a prije intenzivnog rasta plodova).


Kod pergole je važno odstraniti izrođene izboje, a rodni se povijaju i vezuju na konstrukciju te prikraćuju na željeni broj pupova.

Zimi dodajemo organsko gnojivo Plantella Organik do 1 kg po biljci , gnojimo udaljeno 50 cm od biljke, a u ožujku i svibnju dohranjujemo Plantella Specijalnim gnojivom za kivi.