Savjeti za vrtlarenje - Siječanj 2019 - napravivrt.hr
Search
Search

Savjeti za vrtlarenje - Siječanj 2019

  • Dobro tlo je preduvjet za bogati vrt

    23. 1. 2019
    Tlo je kompleksni sustav Zemljine kore od 4 faze-čvrste faze, otopine, zraka i živih organizama. Budući da su mineralne tvari u tlu osnova građe biljaka, jasno je da karakteristike tla moraju odgovarati njihovim potrebama.