Dobro tlo je preduvjet za bogati vrt - napravivrt.hr
Search
Search

Dobro tlo je preduvjet za bogati vrt

23. 1. 2019

Tlo je kompleksni sustav Zemljine kore od 4 faze-čvrste faze, otopine, zraka i živih organizama. Budući da su mineralne tvari u tlu osnova građe biljaka, jasno je da karakteristike tla moraju odgovarati njihovim potrebama. Pri tom je prije svega važno koliko je tlo grudasto, zrnasto i propusno za zrak i vodu te koliki je u njemu udio humusa i hranjivih tvari. Prije nego što započnemo s uzgojem povrća, moramo znati kakvo je tlo. Ovdje ćete upoznati neke osnove pojmove koji vam mogu biti od pomoći.

Karakteristike tla

  •           Grudavost ili struktura tla je poput arhitektonske građe kuće, poput ljudskog zdravlja ili snage klijavosti zrna. Pokazuje nam na koji su način djelići tla međusobno povezani i kakva je njihova stabilnost. Komadići tla međusobno se povezuju u veće ili manje strukturne skupove ili agregate. Te nakupine dijelova tla mogu biti mineralnog ili organskog podrijetla i one su posljedica djelovanja raznih mikroorganizama u tlu.
  •          Zrnatost ili tekstura tla pokazuje iz koliko velikih dijelova je tlo sastavljeno. Tekstura utječe na vodeno-zračni režim tla i određuje fizikalne, kemijske i biološke procese u njemu. Određujemo je pomoću prstiju kad je tlo srednje vlažno. 
  •           Poroznost ili rupičastost tla je postotak pora u tlu u kojima se zadržavaju voda i zrak. Porozno je tlo preocjedito i u njega kiša lako prodire. Kod takvog tla u dubinu prodire previše vode i tamo se nakuplja.
  •           Zrak u tlu je važan za rast biljaka. Za disanje korijenja i mikroorganizama, a i kod truljenja organskih tvari, troši se kisik i oslobađa ugljični dioksid, zato je udio kisika u tlu uvijek nešto manji u odnosu na okolni zrak (15-20%). U manje prozračnim tlima taj se nedostatak pokazuje na razne načine: otežan je rast korijenja, biljke venu iako je tlo dovoljno vlažno, a pogođene su  i mikroflora i fauna  u tlu. 

Kad tlo ima karakteristike (fizikalne, kemijske i biološke) koje omogućuju i potiču rast biljaka, ono je pogodno. Glavni cilj pri obradi takvog tla mora biti očuvanje i obnavljanje njegove rodnosti. Tlo je osjetljiv sustav, može se oslabiti ili poboljšati, ali se ne može zamijeniti.

Mjere za očuvanje i poboljšavanje rodnosti tla:

  •           Stabiliziranje strukture (kalcij, humus,organizmi u tlu)
  •           Očuvanje optimalnog udjela humusa, bilanca humusa
  •           Aktiviranje mikrobioloških procesa u tlu
  •           Vraćanje oduzetih hranjiva i dodavanje vapna kiselim tlima
  •           Zastiranje i malčiranje tla-uvijek zeleni prekrivač, podusjevi

Obrada zemlje

Način obrade tla prilagodimo pedoklimatskim i edafskim uvjetima, vrsti i karakteristikama tla, vrsti kulture, načinu gospodarenja i rješavanju akutnih poteškoća (erozija, zbijenost tla, opadanje rodnosti, korov, bolesti, štetnici ,propadanje strukture..). obrađujemo onoliko koliko je nužno potrebno, a ipak najmanje moguće. Pri tom moramo znati da su obrada tla, gnojenje i plodored po svojim učincima usko povezani.

Organska gnojiva i njihove prednosti

Biljke pretežiti dio hranjiva crpe iz tla. Tih tvari u tlu ipak nema u neograničenim količinama pa ih moramo dodavati u obliku gnojiva. S organskim gnojivima popravljamo fizikalne, kemijske i biološke karakteristike tla. Tako prilikom pripreme tla ne smije nedostajati 100 % organsko gnojivo Plantella Organik.


Kao zaključak treba reći da je nastanak i razvoj tla, koji je izvor hranjivih tvari i vode, složena prostorno-vremenska pojava. Pri tom dolazi do jedinstvenog suživota žive i nežive prirode koji omogućava opstanak svih organizama.

Damir Marković