Recept za izvrstan domaći kompost - napravivrt.hr
Search
Search

Recept za izvrstan domaći kompost

1. 5. 2019

Kod kuće tijekom cijele sezone stvaramo kompost koji nam ujesen služi u vrtu kao izvrsno organsko gnojivo. Kompost dodajemo tlu samo jednom u tri godine zbog dugotrajnog djelovanja. Kod stvaranja visokokvalitetnog komposta potrebno je paziti što kompostiramo jer stvaramo hranjive tvari za biljke koje će biti naša hrana.

U kompostnu hrpu ili kompostište odlažemo različit organski otpad koji smo dobili stavljanjem ostataka voća i povrća na hrpu načinjenu od otpalog lišća i granja ili od kućnog otpada.

Primjerena organska tvar za kompost:

 • zdravi biljni ostatci iz vrta
 • zdravi listovi sadnica ili ukrasnog bilja
 • pokošena trava
 • usitnjeni dijelovi drvenastih biljaka
 • gnoj (izmet krave, konja, ovce, kokoši, koze)
 • zemlja iz korita
 • slama
 • piljevina
 • biljni ostatci iz kuhinje.

U kompost ne spadaju:

 • izmet domaćih životinja (pseći, mačji)
 • kuhinjski ostatci hrane (ulje, meso, ribe, mliječni proizvodi…)
 • zaraženo lišće
 • lišće oraha i hrasta
 • plastificirani papir
 • pepeo od izgaranja drveta
 • bolesne biljke i biljke koje su bile tretirane fitofarmaceutskim sredstvima
 • plastika.

Kako kompostiramo?

Za dobar kompost, koji će biti zaslužan za uspješan rast naših biljaka, moramo poznavati principe kompostiranja. Kompostiranje je biološka razgradnja organskih tvari koju uzrokuju mikoorganizmi (alge, gljive, bakterije…) uz prisutnost kisika. Kompost stvaramo po slojevima:

 • organska masa (primjereni organski ostatci)
 • strukturalna masa (komadići drveta koji stvaraju pore za zrak i vodu)
 • Bio Plantella Kompost Aktivator 150 – 200 g (potiče djelovanje mikroorganizama)
 • Plantella Kalcivit 200 – 400 g (spoj dušika, ublažavanje komposta)
 • novi sloj 15 – 20 cm
 • kompost okrećemo jedanput mjesečno
 • po potrebi zalijemo vodom.
Okretanjem kompostne hrpe masi osiguravamo kisik potreban mikroorganizmima za razgradnju organske mase. Bez prisutnosti kisika dolazi do procesa propadanja čime kompost postaje neupotrebljiv i neprikladan za biljke.

Kada je kompost zreo?

Stabilan i zreo kompost crne je boje, bez mirisa ili pak je ugodnog mirisa šumske zemlje. Iz njega ne izlazi voda. Korištenjem sredstva Bio Plantella Kompost Aktivator kompost je zreo nakon 8 – 12 tjedana. U kompostnoj se hrpi stvara visoka temperatura, oko 70 °C, koja uništava bolesti i štetočine.

Kompost prije korištenja dobro prosijemo kako bi se uklonili eventualni nerazgrađeni ostatci. Ostaju nam drveni ostatci koji su često prošarani gljivicama i bijele su boje. To je normalan proces jer gljivice razgrađuju drvo. Te ostatke dodamo novoj kompostnoj hrpi. Često se u kompostu nastane gliste koje isto tako dodajemo novoj kompostnoj hrpi.


Vanes Husić