Simptomi nedostatka hranjiva na plodovitom povrću - kako pomoći?? - napravivrt.hr
Search
Search

Simptomi nedostatka hranjiva na plodovitom povrću - kako pomoći??

10. 6. 2019
Cilj ishrane biljaka je osigurati biljkama dovoljne količine lako pristupačnih (vodotopivih) makroelemenata: dušika (N), fosfora (P), kalija (K), kalcija (Ca),magnezija (Mg), sumpora (S) ali i dovoljnu količinu mikroelemenata  željeza (Fe), mangana (Mn), zinka (Zn), bakra (Cu), molibidena (Mo) i bora (B) .

Opskrbljenost biljaka mineralnim tvarima ovisna je o usvojenoj količini hranjivih elemenata, ali i njihovoj pokretljivosti, te sposobnosti premještanja unutar biljke. Na kvalitetu povrća i na količinu prinosa direktno utječu tlo, klima, sortiment, agrotehničke mjere (gnojidba, zaštita...). 

Usvajanje hranjiva

Tlo ima vrlo važnu ulogu jer je medij iz kojeg biljke korijenjem usvajaju vodu i hranjive tvari neophodne za rast i razvoj. Uloga lista također je jako bitna jer i putem lista biljka može usvojiti hranjiva i vodu i taj način ishrane nazivamo folijarna ishrana. Prednosti folijarne ishrane su brzo djelovanje tj. brzo usvajanje hranjiva i visok postotak iskorištenja hranjiva kojeg smo primijenili putem lista.

Temeljna gnojidba obavlja se u jesen preko tla dok se folijarnom gnojidbom obavlja prihrana i korigiraju pomanjkanja mikro i makroelemenata. Pri intenzivnijoj proizvodnji povrća uprkos obilnom i pravilnom unošenju hraniva u tlo, često se javljaju nedostaci pojedinih hraniva, kao posljedica nemogućnosti korijena da usvaja dovoljne količine hranjiva, pa se kao rešenje tada nameće folijarna ishrana.

Folijarnom ishranom se uglavnom otklanjaju nedostaci Ca, Mg, B, Fe, Cu, Mn, Mo, Zn, rjeđe N, P, K. Neki elementi (npr. kalcij,željezo, bor) su slabo pokretni ili gotovo nepokretni i veoma sporo se transportuju, tako da često dolazi do pojave nedostataka tih elemenata, pa se za otklanjanje nedostataka ovih elemenata preporučuje upravo ishrana preko lista. 

Simptomi nedostataka pojedinih elemenata

Pomanjkanje kalcija vidljivo je na vršnom lišću koje je ispočetka sitnije, gornja je strana tamnozelena s blijedim rubom a dolazi i do fleka-mrlja na plodovima i pucanja plodova. Pomanjkanje kalcija možemo korigirati folijarnom prihranom Bio Plantella Kalcij za rajčice koje je organsko gnojivo s kalcijem sprječava i liječi fiziološke bolesti. Spriječava vršnu trulež rajčica i ostalog plodovitog povrća. Bio Plantella Kalcij za rajčice upotrebljavamo od formiranja ploda do zrelosti, svakih 7 – 10 dana.

Česta je i pojava kloroze koja je izazvana nedostatkom željeza. Žile ostaju zelene dok lisna ploha počinje gubiti zelenu boju. Potrebno je koristiti Plantella Tekuće željezo, koje je prikladno za otklanjanje i sprječavanje nedostatka željeza kod biljaka. U slučaju nedostatka željeza dolazi do žutila lišća te se pojavi lisno bljedilo ili kloroza. 

Tekuće se željezo može upotrebljavati kod povrća, ukrasnih biljaka, stabala voćaka i poljskih kultura.

Bio Plantella Kalcij za rajčice i Plantella Tekuće željezo koriste se i kod ukrasnog bilja i voćaka.
Milica Sekulić, agronom - stručni savjetnik Unichem Agro