Briga o voćkama tijekom jeseni - napravivrt.hr
Search
Search

Briga o voćkama tijekom jeseni

28. 10. 2019
Na završetku cijele sezone ubiremo plodove, posljednji na redu za branje su kaki jabuke, kivi i neke sorte jabuka. Nakon berbe kod drveća nastupa faza mirovanja, koja završava vegetacijom i opadanjem lišća, no naša briga za drveće tu ne završava. Ostalo nam je još nekoliko važnih zadataka koji će imati važan utjecaj na sadržaj hranjivih tvari u tlu, pojavu bolesti i štetočina te kondiciju samih biljaka u sljedećoj sezoni. 

Gnojidba i humus

Humus je plodna zemlja koja zahtijeva redovito održavanje. U procesu humifikacije,
tvorbe humusa, sudjeluju mikroorganizmi i organske tvari. Jesen je idealno vrijeme za dodavanje organskih tvari, a to ćemo najlakše obaviti gnojidbom organskim gnojivom Plantella Organik K jer sadrži čak 67 % organskih tvari.

Najprije je potrebno lopatom maknuti svu travu oko voćke i zatim posuti šaku gnojiva. Na taj način manje gnojiva uzima travnjak, a više ostaje za drvo. Najbolje je to napraviti prije kiše kako bi se gnojivo rastopilo u tlu.

Važno je dodavanje glavnih hranjivih tvari, kao što su fosfor (P) i kalij (K), jer su to sporo topljive hranjive tvari kojima je potrebno dosta vremena da dopru do korijena. Ako smo cijele godine brinuli za organske tvari organskom gnojidbom, tada voćke možemo pognojiti Plantella Specialnim sadjarskim gnojivom koje sadrži veliku količinu kalija, fosfora, uz dodatak bora te magnezija.

Zaštita od štetočina i bolesti

Štetočine

Očekujemo da u krošnji bez listova nema štetočina jer se nemaju čime hraniti. Međutim, u tom je razdoblju najaktivniji štetočina mali mrazovac koji u hladnom periodu liježe jaja po cijelom drvetu. Zaustaviti ga možemo tako da deblo oblijepimo Bio Plantella žutima ljepljivima pločama.

Mnoge štetočine iz krošnje zaklon pred mrazom traže u tlu. Njih se također možemo riješiti ljepljivim trakama. Prije svega, kod većeg drveća s debljim granama ljepljivu traku zalijepimo po dužini debelih grana. Iznenađujuće je kako se brzo napune štetočinama.

Velik problem također predstavljaju divljač i zečevi ako se vrt nalazi blizu šume. Žičana ili drvena ograda sprječavaju zečeve da grickaju deblo. Po granama, osobito na vrhovima, gdje se nalaze mladi izdanci, namažemo sredstvo za odbijanje divljači koje možemo kupiti od lovaca.


Bolesti

Tijekom godine na voćkama se pojavljuju mnoge različite bolesti koje utječu na slab razvoj i zdravlje biljaka. Kada ih uočimo, redovito prskamo fitofarmaceutskim sredstvima (FFS).

Na kraju vegetacije bolesti ostaju na lišću, plodovima (mumije) te po cijelom deblu i granama gdje prezimljavaju u pukotinama kore. 
Najesen je potrebno obvezno ukloniti sve plodove s drveća, osobito mumije koje su osušene i leglo su bolesti. Usput grabljamo lišće i ako primijetimo da je zaraženo, ne odlažemo ga u kompost nego spalimo.

Bio Plantella Cuprovin na bazi bakra najdjelotvornije je sredstvo protiv bolesti kojim prskamo drveće. Sredstvom prvi put prskamo kada padne oko 30 % lišća te drugi put kada je sve lišće na tlu. Pazimo da temperatura bude iznad 5 °C, biljke suhe, dan bez jakog sunca i bez vjetra. Sredstvom dobro poprskamo cijelu biljku i tako kontaktno uništimo sve bolesti.

Zaštita od mraza

U proljeće, osobito kod mladih biljaka, možemo primijetiti snažno raspucanu koru na deblu i granama. Često se pojavljuje i na starom drveću. To se događa kada snažno zimsko sunce probudi kolanje sokova pri niskim temperaturama. Takvo stanje možemo spriječiti bijeljenjem Bio Plantella Protektom, kojim premažemo deblo do prve grane. Kod većeg drveća bijelimo i jače grane. Sredstvo odbija sunčeve zrake i sprječava naglo zagrijavanje debla što uzrokuje pucanje kore. Isto tako, bijeljenje sprječava rast lišajeva i mahovine. Mladom drveću potrebno je osigurati dobru zaštitu granama smreke kao izolatorom. Koristiti možemo kukuruzovinu koja štiti nadzemni dio biljke.

Vanes Husić