Kako do plodnog tla u povrtnjaku? - napravivrt.hr
Search
Search

Kako do plodnog tla u povrtnjaku?

21. 10. 2019

Prije nego što započnemo s uzgojem povrća, moramo znati kakvo je tlo.

Važno je prepoznati koliko je tlo grudasto, zrnasto i propusno za zrak i vodu te koliki je u njemu udio humusa i hranjivih tvari.

Karakteristike tla:

  • struktura tla pokazuje nam na koji su način djelići tla međusobno povezani i kakva je njihova stabilnost. Komadići tla međusobno se povezuju u veće ili manje strukturne skupove ili agregate. Te nakupine dijelova tla mogu biti mineralnog ili organskog podrijetla i one su posljedica djelovanja raznih mikroorganizama u tlu.

  •  tekstura tla pokazuje iz koliko velikih dijelova je tlo sastavljeno. Tekstura utječe na vodeno-zračni režim tla i određuje fizikalne, kemijske i biološke procese u njemu. Određujemo je pomoću prstiju kad je tlo srednje vlažno.

  • poroznost ili rupičastost tla je postotak pora u tlu u kojima se zadržavaju voda i zrak. Porozno je tlo preocjedito i u njega kiša lako prodire. Kod takvog tla u dubinu prodire previše vode i tamo se nakuplja.

  •  zrak u tlu je važan za rast biljaka. Za disanje korijenja i mikroorganizama, a i kod truljenja organskih tvari, troši se kisik i oslobađa ugljični dioksid, zato je udio kisika u tlu uvijek nešto manji u odnosu na okolni zrak (petnaest do dvadeset posto). U manje prozračnim tlima taj se nedostatak pokazuje na razne načine: otežan je rast korijenja, biljke venu iako je tlo dovoljno vlažno, a pogođene su i mikroflora i fauna u tlu. 

Kad tlo ima sve karakteristike (fizikalne, kemijske i biološke) koje omogućavaju i potiču rast biljaka, ono je pogodno. Glavni cilj pri obradi takvog tla mora biti očuvanje i obnavljanje njegove rodnosti. Tlo je osjetljiv sustav, može se oslabiti ili poboljšati, ali se ne može zamijeniti.

Koje radnje radimo sad u jesen da bi dobili plodan povrtnjak u proljeće?

U jesen izmjena tvari je u tlu je intenzivnija, žetveni ostaci se razgrađuju, nastaje humus.  

  • kad se zemlja ohladi, ukopamo biljne ostatke i biljke za zelenu gnojidbu plitko u zemlju

  • obavimo jesensku obradu tla

  • u vrtovima tlo duboko prekopamo. Okrenemo dvadesetak centimetara gornjeg sloja, istovremeno ukopamo biljne ostatke i tako dobijemo dragocjen humus. Višegodišnji korov s dugim korijenjem iščupamo i uništimo.

  • gnojimo organskim gnojivom dugotrajnog djelovanja Plantella Organik, koji utječe na stvaranje humusa u tlu te korigira teksturu, strukturu, rupičastost tla, a utječe i na prozračnost tla. Hranjiva koja sadrži oslobađaju se  u ovisnosti od temperature. 

Organska gnojiva i njihove prednosti

Biljke pretežiti dio hranjiva crpe iz tla. Tih tvari u tlu ipak nema u neograničenim količinama pa ih moramo dodavati u obliku gnojiva.

Redovnom primjenom organskih gnojiva kao što je Plantella Organik, oblikuju se pore koje su važne pri opskrbi tla vodom i zrakom, a istovremeno su i skladišta hranjivih tvari. Zato se kaže da je površinski sloj zemlje do dubine od 20-30 cm aktivan, živi sloj i zahtjeva redovitu opskrbu, odnosno dodavanje organskih gnojiva. Organska komponenta u gnojivu poboljšava karakteristike i prozračnost tla, a istovremeno povećava sposobnost tla za zadržavanje vode.

Dodatak organske tvari pjeskovitom tlu omogućava bolji vodeni kapacitet, a komadići pijeska zajedno s organskom tvari tvore grudastu  strukturu. U glinastim ili zbijenim tlima pomoću organskog gnojiva povećavamo prostor među česticama zemlje kroz koji iz tla istječe dio suvišne tekućine. Tako korijenju omogućavamo pristup kisiku i stvaramo životni prostor za normalan rast i razvoj biljaka.

Biljke koje rastu u tlima opskrbljenim organskim gnojivima imaju zdrav i gusto razgranat korijenov sustav. Rezultati na pokusnim poljima pokazali su da takve biljke imaju više zdravog lišća, da su otpornije na bolesti, a bolja je i kakvoća uroda.

Organska gnojidba osnovna je radnja za plodno tlo vašeg povrtnjaka!!!


Milica Sekulić, Stručni savjetnik Unichem Agro