Učinak organske gnojidbe Plantella Organikom na povrtnim kulturama - napravivrt.hr
Search
Search

Učinak organske gnojidbe Plantella Organikom na povrtnim kulturama

31. 10. 2019

Uspjeh proizvodnje povrća ovisi o brojnim čimbenicima: 

  1.  pravilno odabranoj sorti, 
  2.  kvalitetnom i zdravom sjemenu, 
  3. te povoljnosti agroekoloških uvjeta određenog područja od kojih su najznačajniji klimatski uvjeti i tlo
Tla namijenjena povrćarskoj proizvodnji moraju biti visoke prirodne plodnosti, dobre opskrbljenosti pristupačnim biljnim hranjivima i sadržaja humusa, a na pristupačnost hraniva za biljku uvelike utječu fizikalna svojstva tla (tekstura i struktura), kemijska svojstava tla (pH – kiselost tla i salinitet –opterećenost tla solima), količina organske tvari u tlu (humusa barem 3 – 5 %).


Bez organske tvari zemlja gubi plodnost. Svake se godine 1-2% organske tvari gubi procesom mineralizacije. Organsku tvar gubimo i berbom plodova i usijeva te iznošenjem ostataka nakon rezidbe.

Dodavanjem odgovarajuće organske tvari u zemlju veća je učinkovitost tla a ujedno utječemo na povećanje prinosa. Jedini način za unos  organske tvari u tlo je organska gnojidba. Dodavanjem organskih gnojiva povećava se količina organske mase, humusa, istodobno je tlo biološki aktivno, što povećava plodnost. Biljke opskrbljene organskim gnojivima imaju zdrav i gusto razgranat korijenov  sustav.

Organska gnojiva su kvalitetan stajnjak, peletirana organska gnojiva, zelena gnojidba, kompost... Stajnjak je jako dobar, ali mora biti zreo (fermentiran), moramo ga dodati u velikim količinama kako bi postigli cilj- stvorili humus i obogatili organsku tvar i razgradnja traje do 4 godine.

Moderna gnojiva kao što je peletirano gnojivo Plantella Organik idealno je organsko gnojivo s kojim se lakše i jednostavnije obavlja gnojidba. Plantella Organik je najbolja zamjena za stajnjak.

Znamo da je poprilično teško i skupo razbacati par tona stajskog gnojiva a s gnojidbom Plantella Organikom lakše je ali i ekonomičnije. Zbog visokog postotka suhe tvari u Plantella Organiku potrebna je puno manja količina naspram stajnjaka, a učinak je bolji.

Pored visoke kakvoće hranjiva koje sadrži, njegova je prednost i lakša manipulacija, a osim toga ne sadrži ni sjemenje korova ni ličinke štetnika i ne sadrži klice bolesti. Peletirana gnojiva nemaju višegodišnje djelovanje pa se moraju upotrebljavati svake godine u preporučenoj količini koja je navedena na ambalaži.

Rezultati primjene Plantella Organika na povrtnim kulturama

Primjenom organskog gnojiva Plantella Organik na povrtnim kulturama dobili smo sljedeće rezultate:

  • Pokuse smo izvodili kontinuirano 3 godine
  • Pri svakoj kulturi (rajčica, paprika, luk, krumpir, kupus) povećan je prinos za  12 %

  • Povećala se i kvaliteta proizvoda:   - 10-20 % više suhe tvari ,

                                                              - do 10 % više  C vitamina i

                                                                - 18 % više šećera

Rezultati na pokusnim poljima pokazali su da takve biljke imaju više zdravog lišća, da su otpornije na bolesti, a bolja je i kakvoća uroda. U usporedbi s „industrijskom“ proizvodnjom hrane povećan je i udio askorbinske kiseline, odnosno vitamina C. Prema mjerilima FAO i Svjetske zdravstvene organizacije udio vitamina C jedan je od pokazatelja kvalitete uroda. 

Budući da je vitamin C rezultat djelovanja mikroorganizama i enzima koji žive u humusu, možemo zaključiti da oni sudjeluju u važnim procesima u času oblikovanja plodova. Svijetloj budućnosti organskog gnojenja doprinosi i činjenica da se u intenzivnoj proizvodnji hrane upotrebljava sve više mineralnih gnojiva koja nepovratno smanjuju sloj prirodnog humusa. Upravo se radi toga u razvijenom svijetu sve više pojavljuje pitanje kako preusmjeriti način proizvodnje hrane i sačuvati preostale rezerve humusa, od kojeg zaista ovisi čovjekov opstanak. 

Zato se sve više profesionalnih proizvođača kao i ljubitelja vrtlarenja, uzgoja voćaka, vinove loze i slično odlučuje za povećanje udjela humusa upotrebom organskog gnojiva s produljenim djelovanjem u obliku peleta Plantella Organik.