SADA JE IDEALNO VRIJEME DA POSADIMO NOVE SADNICE U VRT - napravivrt.hr
Search
Search

SADA JE IDEALNO VRIJEME DA POSADIMO NOVE SADNICE U VRT

16. 9. 2020
Jesen je idealno vrijeme da posadimo nove sadnice voćaka, ukrasnih grmovnica, ruža, živica i drugih biljka. Listopadne biljke se sade kad otpadne list i sokovi se krenu povlačiti prema korijenu. 

Prednost jesenske sadnje u odnosu na proljetnu je bolje ukorjenjivanje sadnica koje spremnije dočekaju proljeće i novi vegetacijski period. Sadnice posađene tijekom jeseni će na proljeće biti ukorijenjene i trošiti energiju na listanje i novi rast, dok se sadnice posađene u proljeće istovremeno moraju i ukorijeniti. Uspjeh sadnje ovisi od izboru klimatski uvjetima i lokaciji za sadnju, izboru sadnica, pripreme sadnog mjesta ali i od stupnja zrelosti sadnica. 

Odabir pozicije za sadnju poštujući klimatske uvjete

Dobre lokacije za sadnju su dovoljno osunčane, dobro opskrbljene vlagom, zaštićene od vjetra sa sjeverne i zapadne strane. 

Izbjegavati treba lokacije koje su smještene u udolinama, blizu šume, s visokom razinom podzemne vode, svježe iskrčene. Ove lokacije imaju čitav niz loših karakteristika koje bi loše utjecale na posađene sadnice. 

Moramo voditi računa da biljke posadimo 2-3 tjedna prije prvih mrazova a u našoj zemlji mraz se pojavljuje u različitim terminima ovisno o geografskom položaju.

Izbor sadnica

Kad smo odlučili što želimo saditi odlazimo u nabavku sadnog materijala. Najbolje je kupiti biljke u pouzdanom certificiranom rasadniku biljka koji ima označene biljke po sortimentu i podlozi ako je biljka cijepljena. 

Veličinu sadnice biramo prema financijskim mogućnostima. Za sadnju je najbolje izabrati jednogodišnje ili dvogodišnje sadnice, jer se najbolje ukorjenjuju. 

Sadnice mogu biti s golim korijenom ili s upakiranim korijenom, a lakše za presadnju i bolje za same biljke su sadnice sa korijenom u grudi zemlje. 

Priprema sadnog mjesta

Potrebna je dovoljno velika jama za sadnju koju možete iskopati mjesec dana prije sadnje. Teško, zbijeno i glinasto tlo treba korigirati i dodati kvalitetno organsko gnojivo Plantella Organik za sadnice i dodati Plantella Vrtnu zemlju kako bi sadnica na mjestu sadnje imala idealne uvjete za razvoj korijena.

Za brzo i snažno ukorjenjivanje na dno jame stavite novo 100 % organsko gnojivo Plantella Organik za sadnice. Ono je dugodjelujuće, sadržava i dovoljno fosfora i kalija koji se postupno oslobađaju upravo u fazi rasta biljke. Visok sadržaj organske tvari, huminskih i fulvinskih kiselina ubrzava stvaranje humusa u tlu. 

Gnojivo pomiješate sa zemljom za zasipanje sadnice a količinu gnojiva određujemo prema uputama prema veličini biljke koju sadimo. Gnojivo ne smije dodirivati korijen biljke jer mu može naštetiti. 

Gnojenjem i rahljenjem zemlje poboljšavate vodno-zračni režim u zemlji. Pakiranje od 1.5 kg  je praktično jer ne trebamo kupovati veliku vreću već točno količinu koja nam treba. 
Sadnicu po potrebi posadite u zaštitnu mrežu protiv voluharica. 

Biljku zatrpamo do korijenovog vrata  ili točno do nivoa kako je bila posađena u rasadniku. Zemlju nakon sadnje oko biljke dobro zagazite da ne dođe do zračnih džepova. Posađene biljke zaštitite granama smreke, čime zadržavate toplinu oko korijena kasno u jesen.

Ako sadimo ukrasnu živicu, iskopamo dovoljno širok  i dug jarak prema potrebama i dubine puno veće od korijena sadnica i dodamo Plantella Organik za sadnice. Dozu gnojiva prilagodimo prema uputama.
bacc. ing.agr. Milica Sekulić, stručni savjetnik Plantella, Unichem Agro d.o.o.