Search
Search

Povsod same miši in podgane. Kako se jih znebiti?

11. 11. 2014

Z mišmi in podganami se pogosto srečamo v kleteh, hlevih, skladiščih s hrano in celo v stanovanjskih prostorih. Zdaj se masovno množijo še v okolici stavb, na njivah in vrtovih. Pred zimo, med večjimi naravnimi ujmami, v mrazu in zgodaj spomladi se glodavci v večji meri selijo v notranjost stavb.

Poleg škode, ki jo naredijo ob hranjenju in onesnaževanju živil z iztrebki in dlakami, predstavljajo glodavci nevarnost tudi za različne izdelke iz papirja, lesa, plastike in tkanine. Podgane z glodanjem električnih žic lahko povzročijo kratek stik, ki privede do požara. To se pogosto dogaja zlasti v hlevih z živino ali skladiščih z žiti, kjer se ti zadržujejo. Poleg mehanskih poškodb na predmetih, ki so posledica grizenja, miši in podgane prenašajo različne bolezni ter zunanje parazite, kot so bolhe, uši in pršice. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ocenjuje, da so miši in podgane prenašalke več kot 35 različnih bolezni

Grozljiva dejstva o miših

Miši imajo neverjetno sposobnost razmnoževanja. Grozljivo je, da ena sama miš 8x letno skoti po 5 do 10 miši in ker mlade samice spolno dozorijo že v 2 do 3 mesecih, tako imamo lahko v pol leta teoretično namesto z eno mišjo opravka s kar 130.000 potomci.

Podobno je pri podganah, ki imajo vsakih 2 do 3 mesece leglo s poprečno 15 mladiči, ki spolno dozorijo v 2 do 3 mesecih. Če ne bi bilo naravnih sovražnikov in bi se v leglih kotile pretežno samice, bi v 1 letu na vsako podgano dobili skoraj milijon novih.

Dobre vabe bolj zaležejo

Tudi mačke niso to, kar so bile. Če so mrgolazni v poslopju že prisotne, je najboljši način, da jih zatiramo z uporabo kakovostnih vab.

Skupine izdelkov, kot so Ratimor, Glodacid plus, Effect Rodent vsebujejo aktivne snovi, ki so zelo učinkovite predvsem zaradi manjšega odmerka, ki je potreben, da ga žival zaužije pred poginom. Ker se izdelki prej omenjenih blagovnih znamk razlikujejo po učinkovitosti aktivne snovi, svetujemo uporabo različnih vab v različnih okoliščinah.

Če se pojavljajo večje populacije miši ali podgan, se moramo zavedeti, da se te še množijo, svetujemo uporabo izdelkov iz linije Glodacid plus. Ti sodijo med najučinkovitejša sredstva za zatiranje glodavcev, ki so dostopna na tržišču in jih zaradi tega uporabljajo tudi službe za deratizacijo.

Za domačo rabo so najbolj priporočljive vabe iz blagovne znamke Ratimor, ki učinkovito zatirajo večje populacije glodavcev. V stanovanjih in stavbah, kjer so poleg ljudi prisotne tudi domače živali, svetujemo uporabo izdelkov Effect Rodent, ki so manj toksični in zato manj nevarni za neciljane organizme.

Omenjene vabe razdelimo na več oblik. To so parafinski bloki, ki so primerni predvsem za mesta z višjo zračno vlago (kanalizacijski jaški), pelete, žitne vabe in mehke vabe. Prav mehke vabe so najbolj ješče vabe, daj so zaradi dobrega okusa pri glodavcih najbolj priljubljene, zato so mehke vabe najprimernejše  vabe.

Pomembno je, kam postavimo

Zavedati se moramo, da se tako miši kot podgane najraje gibljejo ob robovih zidov in ob predmetih, ki jim lahko nudijo zatočišče. Podgane v okolici stavb naredijo rove in se na ta način zaščitijo pred morebitnimi plenilci, kot so mačke in psi. Obe vrsti glodavcev se pretežno gibljeta v nočnem času. Vabe tako postavljamo po poti, ki jih živali uporabljajo, v gnezda, a jih primerno zavarujemo pred otroki in domačimi živalmi z lesenimi deskami ali s postavljanjem v cevi. V stanovanjskih okoljih miši zatiramo tudi z izdelkom Effect Rodent Box, kjer je vaba zaščitena in je zato izdelek preprost in varen za uporabo.