Search
Search

Pogoji uporabe

Izrisan vrt je le teoretičen, prikaz pa simbolen, zato se bo vaš pravi vrt od modela v marsičem razlikoval.

 

Oblika vrta:

Za najbolj nazoren prikaz razporeda vrtnin v zelenjavnem samooskrbnevm vrtu je privzeta oblika pravokotnika, ki je še vedno najpogostejša oblika vrta pri nas. Še zdaleč pa to ni tudi edina oblika zelenjavnega vrta.

Pravokotnik je zaradi načel kolobarjenja razdeljen na 4 enake dele. Vaš vrt morda ne bo ponujal možnosti razporeditve celote na enake dele, ali pa bo imel zaradi vaših želja različno obliko. Prav tako morda ne bo mogoče, da bodo poljine razdeljene v takem zaporedju, kot je načrt. Za uspeh vrta bo zato potrebno načrt smiselno prilagoditi dejanski situaciji.

 

Poleg tega načrt vrta predvideva le osnovne poti med poljinami, zaradi preštevilnih možnosti pa ne predlaga in tudi ne upošteva prostora, potrebnega za poti znotraj poljine, ki so sicer priporočljive za lažje delo z rastlinami.

 

Kolobar:

Na vrtu je menjavanje vrtnin na gredicah ali t.i. kolobarjenje nujno potrebno zaradi različnih potreb po gnojenju in boljše odpornosti rastlin. Pri tem izmenjavamo družine z globokimi koreninami s tistimi, ki imajo plitve korenine. Za zdravje vrtnin je priporočljiv čim bolj širok kolobar, zato smo aplikacijo zasnovali na 4 letnem poljinskem kolobarju in v ta namen je vrt razdeljen na 4 enake dele ali poljine, na katere umestimo rastline s podobnimi potrebami po hranilih. Za uspešno vrtnarjenje je seveda najbolje, če so vse poljine zasajene z ustreznimi rastlinami, saj bodo le tako v prihodnjih letih ponujale pogoje za ustrezen kolobar.

Poleg poljinskega kolobarja obstajajo tudi drugi modeli, na primer kolobar po principu izmenjave po skupinah rastlin : stročnice – kapusnice – plodovke – kobulnice – špinačnice – solate – bučnice –čebulnice. Rastline pa lahko kolobarimo tudi odvisno od delov rastline: stroki, listi, plodovi, koreni, listi, plodovi, čebule. Poljinskega smo izbrali zato, ker smo na njem zasnovali metodo Gainega modelnega vrta in se je izkazal za zelo učinkovitega.

Število rastlin na osebo:

Izkušeni vrtičkarji imajo precej natančno predstavo o tem, koliko semena in sadik kupiti in posaditi, da bo pridelka ravno prav za njihove potrebe, tistim z malo manj

izkušnjami pa to predstavlja resničen izziv. Zato smo v aplikacijo dali okvirne izračune števila sadik in količine semena, ki bo zadovoljilo prehrambene potrebe po vrtnini povprečne odrasle osebe. Podatki so seveda zelo približni, saj pridelki močno nihajo v odvisnosti od: osvetljenosti vrtička, kvalitete tal, vodno-zračne prepustnosti in preskrbljenosti, toplote, dežja in drugih vremenskih pogojev, nanj pa vpliva seveda

tudi naša oskrba, predvsem dognojevanje, zalivanje in varstvo pred boleznimi in škodljivci. Najbolj pa seveda na potrebe po neki vrtnini vplivajo naše prehranske

navade, okus, apetit in  priljubljenost vrtnin v našem jedilniku.

 

Setvene razdalje:

Da bi zagotovili čim bolj praktičen in nazoren prikaz, v izrisu načrta nismo upoštevali sadilnih razdalj. Jih pa sistem pri izračunu potrebne površine upošteva.

V aplikaciji so privzete splošne povprečne razdalje v vrsti in med vrstama, ki jih posamezna vrtnina potrebuje za ugodno rast in razvoj. Ta razdalja pa se lahko razlikuje pri posameznih sortah vrtnine. Pred sajenjem oziroma setvijo zato priporočamo, da se posvetujete o natančni sadilni razdalji, ki bo idealna za izbrane rastline in se jih v vrtu tudi držite. 

 

Dobri in slabi sosedi:

Aplikacija za razporeditev vrtnin po vrtu glede na dobre in slabe sosede upošteva določene algoritme, ki se razlikujejo od rešitev, ki bi vam jih ponudili strokovnjaki. Z izborom dobrega soseda vrtnini namreč lahko spodbudimo različne dobre učinke med njima, na primer boljši razvoj korenin, boljšo rast, odganjanje škodljivcev in bolezni ali izboljšanje okusa. Strokovnjak bi pri izboru zato prvenstveno upošteval vse okoliščine in dejansko stanje vrta kot celote in na podlagi tega izbral najboljšega izmed vseh dobrih sosedov. Računalniški algoritmi pa pri svojem izboru upoštevajo najboljšo kombinacijo le na podlagi vašega izbora rastlin.

 

Mešani posevki s koristnimi vrtninami

V naravi rastline ne živijo v monokulturi, pač pa v pisani rastlinski združbi. Mešani posevki pomenijo, da rastline kombiniramo ne le med vrstami, temveč tudi v vrsti. Aplikacija za mešane posevke predlaga kombinacije s koristnimi rastlinami, predvsem zelišči, dišavnicami in cvetjem, ki bodo zapolnile vrt in koristile rastlinam bodisi z odganjanjem škodljivcev, privabljanjem koristnih organizmov in opraševalcev ali pozitivno vplivale na rast in razvoj vrtnin. Z njimi lahko zapolnimo prazne medprostore zlasti med rastlinami, ki za dobre rastne pogoje zahtevajo veliko prostora.
Seznam koristnih rastlin pa še zdaleč ni izčrpan, vendar je zaradi preglednosti in preprostosti uporabe zožen. Strokovnjaki bi lahko zato v določenih primerih predlagali tudi druge kombinacije, ki presegajo naš nabor rastlin.

 

Vreme:

Vremenska napoved v aplikaciji naredi vrt povzema podatke ARSO za osrednjo Slovenijo in se lahko razlikuje od dejanskega vremena na določeni lokaciji.

Poleg tega gre za modelno napoved, ki jih izračunavajo njihovi meteorološki računalniški modeli za simulacijo dogajanj v ozračju. Vseh procesov v ozračju se ne da zajeti v poenostavljene matematično-fizikalne računalniške algoritme, zato lahko pride do razlik z dejanskim vremenom.